Contact - carla@festmore.com

DANSK 

Bliv en del af Axeltorv Julemarked i København som Udstiller

Ønsker du at deltage som udstiller på det charmerende Axeltorv Julemarked i hjertet af København? Her er en kort vejledning til, hvordan du kan ansøge om en plads på dette hyggelige julemarked:

Send en Ansøgning til :
carla@festmore.com

Skriv venligst en lille beskrivelse af dine varer og produkter 
Skriv om dine erfaringer 
Skriv dine oplysninger, hjemmeside eller Facebook page og andre relevante informationer 

Forbered dig på at deltage: Hvis din ansøgning godkendes, vil du modtage yderligere oplysninger om placering, betaling og andre praktiske detaljer. Sørg for at være godt forberedt til at deltage i julemarkedet, så du kan give gæsterne en uforglemmelig oplevelse.

Husk at holde dig opdateret ved at besøge julemarkedets officielle hjemmeside og følge deres sociale medier for eventuelle opdateringer eller ændringer i ansøgningsprocessen. Vi ønsker dig held og lykke med din ansøgning og håber, at du får mulighed for at deltage som udstiller på Axeltorv Julemarked i København!

Du kan altid kontakte vores event manager 
Ghaffar Dews 
på +45 41415786 Eller skriv en mail til 

gha44ar@aol.com

Vi glæder os til at høre fra dig !!

ENGLISH

Become part of the Axeltorv Christmas Market in Copenhagen as an exhibitor

Do you want to participate as an exhibitor at the charming Axeltorv Christmas Market in the heart of Copenhagen? Here is a short guide on how you can apply for a place at this cozy Christmas market:

Send an Application to:
carla@festmore.com

Please write a short description of your goods and products
Write about your experiences
Write your information, website or Facebook page and other relevant information

Prepare to participate: If your application is approved, you will receive additional information about placement, payment and other practical details. Make sure you are well prepared to participate in the Christmas market so that you can give the guests an unforgettable experience.

Remember to stay up to date by visiting the Christmas Market’s official website and following their social media for any updates or changes to the application process. We wish you the best of luck with your application and hope that you will have the opportunity to participate as an exhibitor at the Axeltorv Christmas Market in Copenhagen!

You can always contact our event manager
Ghaffar Dews
on +45 41415786 Or write an email to

gha44ar@aol.com

We are looking forward to hear from you !!

DEUTSCH

Werden Sie als Aussteller Teil des Axeltorv-Weihnachtsmarktes in Kopenhagen

Möchten Sie als Aussteller am bezaubernden Axeltorv-Weihnachtsmarkt im Herzen von Kopenhagen teilnehmen? Hier finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie sich für einen Platz auf diesem gemütlichen Weihnachtsmarkt bewerben können:

Senden Sie eine Bewerbung an:
carla@festmore.com

Bitte schreiben Sie eine kurze Beschreibung Ihrer Waren und Produkte
Schreiben Sie über Ihre Erfahrungen
Schreiben Sie Ihre Informationen, Website oder Facebook-Seite und andere relevante Informationen

Bereiten Sie sich auf die Teilnahme vor: Wenn Ihre Bewerbung genehmigt wird, erhalten Sie zusätzliche Informationen zu Platzierung, Bezahlung und anderen praktischen Details. Bereiten Sie sich gut auf die Teilnahme am Weihnachtsmarkt vor, um den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten.

Denken Sie daran, auf dem Laufenden zu bleiben, indem Sie die offizielle Website des Weihnachtsmarktes besuchen und den sozialen Medien folgen, um sich über Aktualisierungen oder Änderungen des Bewerbungsprozesses zu informieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung und hoffen, dass Sie die Möglichkeit haben, als Aussteller am Axeltorv-Weihnachtsmarkt in Kopenhagen teilzunehmen!

Sie können sich jederzeit an unseren Eventmanager wenden
Ghaffar Dews
unter +45 41415786 Oder schreiben Sie eine E-Mail an

gha44ar@aol.com

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!!

SVENSK

Bli en del av Axeltorv Julmarknad i Köpenhamn som utställare

Vill du delta som utställare på charmiga Axeltorv Julmarknad i hjärtat av Köpenhamn? Här är en kort guide om hur du kan ansöka om plats på denna mysiga julmarknad:

Skicka en ansökan till:
carla@festmore.com

Skriv en kort beskrivning av dina varor och produkter
Skriv om dina erfarenheter
Skriv din information, hemsida eller Facebooksida och annan relevant information

Förbered dig på att delta: Om din ansökan godkänns får du ytterligare information om placering, betalning och andra praktiska detaljer. Se till att du är väl förberedd för att delta på julmarknaden så att du kan ge gästerna en oförglömlig upplevelse.

Kom ihåg att hålla dig uppdaterad genom att besöka Julmarknadens officiella hemsida och följa deras sociala medier för eventuella uppdateringar eller ändringar av ansökningsprocessen. Vi önskar dig lycka till med din ansökan och hoppas att du får möjlighet att delta som utställare på Axeltorv Julmarknad i Köpenhamn!

Du kan alltid kontakta vår eventansvarige
Ghaffar Dews
på +45 41415786 Eller skriv ett mail till

gha44ar@aol.com

Vi ser fram emot att höra från dig!!